osasuna eta askatasuna

osasuna eta askatasuna
mundu gorri, berde eta moreak

2010-01-29

santamañezarreko auzolana atzeratu egin da eguraldiagatik

Etzirako deituta zegoen auzolana bertan bhera gelditu da eguraldi petralagatik. Batzordea astelehenean bilduko da eta beste egun bat jarriko du.

2010-01-27

etxe tasatuen kontua, kontu penagarria

Eskola inguruko lurretan eraikitako etxebizitza tasatuen prozesua oso gorabeheratsua izan da hasiera hasieratik. Etxebizitzak adjudikatzeko orduan, zozketa arraro bat egin zen. Zozketa horretan herritarrak oso haserre geratu ziren etxebizitzen garestitzeaz eta jarritako baldintzekin. Herritarrak etxeak hartzerako orduan 42 pertsonetatik 11 pertsonek bakarrik hartu zituzten etxeak. Etxeak saltzen ez zirela ikusita udaletxeak etxebizitza tasatuen ordenantzaren arau batzuk aldatu zituzten: Diru sarreren gutxieneko muga kentzen du, beste etxebizitza bat daukatenek lehiaketan parte hartzeko aukera dute, etxebizitza tasatuen kalifikazioa 10 urtera jeisten da eta autonomia erkidegoko herritar orok du etxebizitza tasatuen lehiaketan parte hartzeko aukera. Aldaketetan argi ikusi zen udaletxeak etxebizitzak saldu nahi dituela nola edo hala Zaldibarko herritarroi etxebizitza eskubidea urratuz. Ordenantza berri honi ezker abertzaleak eta eta Eusko Jaurtzaritzak jarri dizkio alegazioak. Eusko Jaurlaritzak alegatu zuen esanez, beste etxebizitza baten jabe den pertsona orok ezin duela etxebizitza tasatuen lehiaketa parte hartu. Ezker abertzaleak, ordea, alkiler sozialeko etxebizitzak eta babes ofizialeko etxebizitzak sustatu behar direla. Alegazio hauek ikusita udalak Eusko Jaurlaritzaren alegazioak onartu zituen eta ezker abertzalearen alegazioei ezetza eman zien argipenik eman gabe.

Ordenantza berri honekin zaldibartarrak ez diren pare bat pertsonak aurkeztu dute euren nahia etxebizitzak eskuratzeko. 3 blokeetatik bloke bat bera ere ez dago osorik salduta. Gaur da eguna obra horiek geratuta daudenak. Ez doaz ez aurrera ez atzera. Etxebizitza tasatuko jabeeetariko batzuk oso haserre daude eta euren desadoztasuna udaletxeari helarazten ari dira.

Hauek dira Zaldibarko udaletxeak sustatzen dituen etxebizitzak? Oraingoan ere oso argi geratu da Zaldibartarrak etxebizitza hauek ez ditugula nahi. Zaldibartarrok alfiler sozialeko etra babes ofizialeko etxebizitzak nahi ditugu. Herritarrok etxebizitzak duinak nahi ditugu, prezio eta baldintza egokiekin. Udal ordenantzaren sarreran agertzen den bezala, Zaldibarko Udalak jarrera aktiboa izan behar du herritarrentzako etxebizitza egokien beharrari eta arrazoizko prezioen beharrari erantzuteko eta ez babes ofizileko gehienezko diru sarrerak gainditzen dituztenei laguntzeko. . Udalari dagokio baita etxebizitza eskubidea bermatzeko behar diren neurriak hartu eta espekulazioa ekiditeko pauso sendoak ematea..

2010-01-24

ezker abertzalearen iritzia berdintasunerako planaren gainean2008an Zaldibarko Emakume eta Gizonen Berdintasun Diagnosia egin ondoren, Zaldibarko Udalak lau urtetarako Berdintasunerako Plana diseinatzea erabaki du. Emakumeen egoerak, beharrak, interesak eta espektatibak kontuan hartzea da planaren helburu nagusia, eta eguneroko bizitzaren arlo guztietan emakumeen eta gizonen aukera-berdintasuna sustatzea.
Diagnosia egiteko arloz arloko bilkurak egin dira baina ez dira zabalak izan eta zehaztutako denbora oso laburra izan da. Egindako diagnosiaren emaitzak ez du emakumeen eta gizonen egoeraren azterketa orokorra jaso. Diagnosia osotua eta integrala izateko, profil ezberdinetako emakumeengana hurbildu behar da, beraien ikuspegia, iritzia eta ekarpenak jasoz.
Ezker abertzaleak berdintasun planari egiten dizkion ekarpenak hauek dira:
-Emakumeen parte hartzeko organoa, KONTSEILUA izatea proposatzen dugu. Kontseilua zabala izan behar da, herriko talde desberdinen eta pertsonen parte hartzearekin eta erabakitzeko ahalmenarekin.
-Baliabide ekonomiko eta giza baliabideak ezinbestekoak dira. Berdintasun politika definitzeko, planifikatzeko, aurrera eramateko eta ebaluatzeko BERDINTASUN TEKNIKARIA beharrezkoa da.
-Planaren KUDEAKETA TRESNAK jaso behar dira, jarraipena, ebaluaketa, kudeaketa eta parte hartzea definituko dutenak.
Planari gaineratzen dizkiogun ekintzak hauek dira:
-Administrazioan, lan iraunkorrak egiteko azpi kontratatzen diren emakumeen lan baldintzak hobetu eta zuzeneko kontratazioak egitea.
-Zaintza lanak behar dituzten pertsonei begirako zerbitzuak eskaini eta bermatzea: eguneko zentroa egin.
-Emakumeen indarkeriari aurre egiteko akordio interistituzionalak bultzatzea.
-Eraso sexisten aurrean erantzun protokolo bat zehaztea eta emakumeei begirako babes neurriak bermatzea.
-Osasungintzan eta hezkuntzan hezkidetza programak gauzatzea.
Berdintasun plana ezin da asmo onez definitutako plan bat izan, ezta norberaren borondatean oinarritu ere.

2010-01-20

Zelako Zaldibar hurrengo hamarkadetarako? Proiektu bi aurrez aurre2008ko maiatzean Diputazioak Durangaldeko Lurralde Zati Egitasmoa (DLZE) aurkeztu eta bi hilabeteko epea jarri zuen alegazioak egiteko. Egitasmo honek Diputazioak hurrengo 16 urterako zelako Durangaldea eta zelako Zaldibar nahi dituen jasotzen du. Nahiz eta ezker abertzaleak behin eta berriro eskatu, ez Diputazioak ez Zaldibarko udalak ez ziguten honen guztiaren berri eman herritarroi. Gauzak horrela, ezker abertzaleak zabaldu zuen informazioa herrian. Herri batzarra ere deitu zuen eta hogeita hamarren bat zaldibartar bildu ziren udaletxean. Batzar horretan erabaki ziren alegazioak aurkeztu zituen ezker abertzaleak Diputazioan eta http://www.blogari.net/zaldiberri/2008/07/ helbidean ikus daitezke oso-osorik.

Diputazioaren egitasmoa, garapen jasangarriaz ahoa betetzen zaion arren, enpresa handien interesekin lerrokatzen da. Eskumari dagokion moduan, herritarron ongizatea barik, lurraldea porlanez betetzea, garraio pribatua sustatzea eta AHT bultzatzea, esate baterako, ditu helburu. Ingurumena, kultura, etxebizitza duina denontzat eta bizimodu osasuntsua dira kaltetuenak.

Zaldibarko udal ilegitimoak, Diputazioa bera baino itsutuago lasterketa desarrollistan, bere alegazioak aurkeztu zituen: bi. Batean eskatzen zuen Diputazioak aurreikusitako etxebizitzak baino gehiago egin ahal izatea. Bestean Agarreko industrialdea jaso zezala DLZEak, izan ere ez da egitasmoan agertzen baina udalak egin nahi du kosta ahala kosta. Onartuta ere etxebizitzen kontua udal eskumena dela, Diputazioak ez du ontzat eman udal ilegitimoaren asmoa. Agarren egin nahi duten industrialdeari ezetz biribila eman dio Diputazioak eta hori arrazoitzeko Agarre Bizirik plataformak eta ezker abertzaleak erabilitako arrazoiak erabili ditu.

Ezker abertzaleak egitasmoa bertan behera uztea proposatu zuen eta prozesua berriro hastea herritarren parte hartzearekin. Horrez gain, Zaldibarri dagozkion dozena bat alegazio aurkeztu zituen, zaldibartarren artean Diputazioaren asmoez informazioa zabaldu eta herri batzarra egin ondoren.

Etxebizitzari dagokionez, udal ilegitimoaren astakeria onartu ez arren, ezker abertzalearen alegazioak ez ditu onartu Diputazioak. Ezetza etxebizitza hutsen erabilera sustatzeari. Ezetza gehienezko etxebizitza-eskaintza kopurua jaisteari eta hutsak betetzeko eta babes sozialekoak eraikitzeko politika zehatza aurkeztea herritarrei. Ezetza Gazagarako proposatu genuen gehienezko etxebizitza kopurua jartzeari.

Ingurumen arloan, onartu egin du Albizuri eta Munikola harrobi ohiak aintzakotzat hartzea. Sahiesbidea, ezker abertzalearen arrazoiak onartuz, ezabatu egingo dute proiektutik. Onartu egin dute, baita ere, Santamañezarretik Mendisolorako tartea “paisaiaren aldetik interes bereziko eremu” izendatzea. Mendietan motordun ibilgailuen zirkulazioaz 2007ko foru araua aipatu baino ez du egiten; ezker abertzaleak, lanerakoak salbu, ibilgailu horien zirkulazioa debekatzea eskatzen du. Baso autoktonoetatik kanpo, bakarti-edo, dauden zuhaitz interesgarrien inbentarioa egitea ere eskatzen genuen, baina ez dute ezer erantzun

Kultur Etxeaz edo gure ustez ospitalean egin beharko litzatekeen eguneko egoitzaz ere ezer ez.

Hau guztia ikusita, honako ondorioak atera ditu Zaldibarko ezker abertzaleak:

1- Berriro ere agerian geratu da proiektu bi daudela herri honetan. Bata, Diputazioa eta udalarena, PNV, PSOE, EA eta PPrena ere badena. Pertsonen eta herrien interesen gainetik enpresa handienak jartzen dituena, Zaldibar eta Durangaldea porlanez eta galipotez bete nahi duena. Eta hori guztia lau politikarik eta enpresari batzuk ezkutuan erabakia, herriaren parte hartzea ukatzen duena. Bestea ezker abertzalearena, herritarron parte hartze zuzena bermatuz, gure herrien garapen orekatua proposatzen duena, ongizatea, ingurumena eta kultura ardatz hartzen dituena.

2- Diputazioak, udalak eta errejimeneko alderdiek egiten dutena egiten dutela, ezker abertzalea izan dela herrian informazioa zabaldu duena eta prozesu parte hartzaile bat bultzatu duena.

3- Zenbat eta gehiago parte hartu herritarrak gure herriaren etorkizunaren aldeko borrokan, zenbat eta ozenago exijitu instituzioei informazioa eta herritarrak aintzakotzat hartzea, orduan eta zailago dute agintariek euren asmo txikitzaileak aurrera eramatea. Lortu den apurra horrela lortu da.


2010-01-12

Gogoratu beharko luke

Carmen Sampedrok idatzi du anbotoren azken zenbakian EAren izenean. Udal gobernuan zergatik ez dauden azaltzen du lehenengo, PNV eta PSOErekin izandako harremanak aipatzen ditu. Ez du aipatzen ANVrekin ere bildu zirela eta hauek proposatu zietela ez hartzea ez dagokien zinegotzi kargua. Lehenengo bileran jarrera irekia erakutsi zuten arren, bigarrenean argi utzi zuten Javier Zuloaga “Txokolo”k kargua hartuko zuela. Argi utzi zuten Alderdien Lege faxistaz baliatuko zirela ANVri dagokion aulkietako bat lapurtzeko. Ez du aipatzen Alderdien Legea, zaldibartarrok azken zazpi urteotan jasan behar dugun udal ilegitimoaren ama. Gogoratuko du 2007ko udal hauteskundeetan zerrenda bi utzi zituela espainiar estatuak legez kanpo Zaldibarren, Zaldibarko Abertzale Sozialistak eta ANV. Zerrenda bi, 28 zaldibartar, boto emaile erroldaren %1 baino gehiago. Ehunka zaldibartar apartheid politikora zigortuak. Gogoratuko du ANV bigarren indarra izan zela boto zenbaketan eta hiru zinegotzi dagozkiola, lehenengo indarra izan zen PNVri bezala. Eta gogoratuko du PNV eta PSOErekin batera zinegotzi bana lapurtu diotela ANVri.

Borondate on batzuk zerrendatzen ditu gero. Tartean bi paragrafo eskaintzen dizkio Kultur Etxeari eta honela amaitzen du: “gu beti San Juangoan kokatzearen alde egon gara”. Ba, ez. Poztekoa da EAk orain Kultur Etxea Sanjuangoa-Elexosten kokatu nahi izatea. Oso pozgarria. Baina ez zeukan zertan gezurrik esan behar. Gogoratuko du 2000. urtean PNVk aurkeztutako Atutxaren proiektu negargarria. EAren oniritzia izan zuen. Oraintxe arte, edo oraintsu arte gutxienez, PNVk kultur etxeaz izan dituen okurrentzia guztiak eman ditu ontzat EAk. Gogoratuko du aurreko legealdian, orduan ere putxerazo baten ondorengo udal ilegitimo batean, EA udal gobernuan izan zela PNVrekin.

2010-01-09

31an landatzera

Hilaren 31an, domekea, Santamañezarren herriak berreskuratu dituen lurretan zuhaitz landaketa egingo da. Honetaz arduratzen den herri batzordea eguenean batu zen eta bertan erabaki herritarrei deia egingo zaiela landaketa honetan parte hartzera. Hitzordua 08:30etan izango da udaletxeko plazan. Ahal duenak aitzurra eraman dezala (ohar hau benetakoa da, ez hartu txantxatzat. Eta aitzurra esan dugu, lanabesa)
2010-01-06

Agur andereak

Ikusi duzuen bezala, zaldiberrik lekuz aldatu du. Etxe berriari montxorra dagokio eta, euskaldun finen moduan, agur andereak, agur jaunak, agur t`erdi.
2010-01-05

Urte barri on ZaldibarUrtero legez Santamañezarrera igoz hasi dute urtea zaldibartar askok. Aurten ere Bitoriano Sanz herrikideak iazko plubiometria eta aurreko hiru urteen konparaketa jarri du Santamañezarren. Eskerrik asko, Naparra.